Poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
Jesteś tutaj: Oferta > Dermatologia > Diagnostyka i Terapia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

Diagnostyka i Terapia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

Do chorób przenoszonych drogą płciową należą:

  • rzeżączka
  • kiła
  • zakażenia chlamydiami
  • infekcja wirusem HIV
  • zakażenie pierwotniakiem Trichomonas Vaginalis
  • zakażenia wirusem brodawczaka (HPV)

DIAGNOSTYKA:

RZEŻĄCZKA – wywoływana jest przez bakterie Neisseria gonorrhea

– wymaz z zakażonego miejsca (u mężczyzn cewka moczowa, u kobiet okolica szyjki macicy) – diagnostyka przebiega dwutorowo:

  1. preparat bezpośredni – po naniesieniu na szkiełko podstawowe wymazu i specjalnym zabarwieniu  ocenia się pod mikroskopem obecność swoistych dla rzeżączki bakterii – wyniki badania uzyskuje się w ciągu kilkunastu – kilkudziesięciu minut
  2. hodowla na specjalnym  podłożu ułatwiającym wzrost bakterii wywołujących rzeżączkę – wynik badania po 48 godzinach

KIŁA – wywoływana jest przez bakterie – krętek blady (Treponema pallium); diagnostyka:

– wymaz z miejsca wtargnięcia krętka z tzw. objawu pierwotnego i obejrzenie pod mikroskopem w ciemnym polu widzenia; badanie możliwe do przeprowadzenia tylko w początkowej fazie choroby – gdy występuje objaw pierwotny; wynik badania po kilku minutach.

– najbardziej czułe i swoiste są  badania krwi – badania serologiczne. Można je wykonać dopiero po 5-12 tygodniach od kontaktu z osobą zakażoną; do najbardziej swoistych należy TPHA, inne to tzw. WR, FTA,  FTA-ABS; wynik badania po kilku godzinach, najpóźniej na drugi dzień.

HIV – zakażenie wirusem możliwe jest do stwierdzenia za pomocą badania krwi na obecność wirusa lub przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi. Badanie na prośbę pacjenta wykonywane jest anonimowo – próbkę krwi opisuje się kodem. W zalezności od laboratorium wynik otrzymuje się po kilku godzinach lub po kilku dniach.

CHLAMYDIE – są to drobnoustroje lokujące się między wirusem a bakterią. Do badania wykorzystuje się wymaz wykonany specjalnym aplikatorem, gromadzącym na swojej powierzchni odpowiednio dużą ilość złuszczonego nabłonka. Wymaz wykonywany jest  najczęściej z cewki moczowej. Najlepiej, gdy wymaz robiony jest minimum 4 godziny po ostatnim oddaniu moczu lub rano przed pierwszym oddaniem moczu. Tak pobrany materiał wysyłany jest do specjalistycznych laboratoriów określających  obecność lub brak cząstek DNA chlamydii. Wynik badania: 10- 20 dni.

RZĘSISTKOWNICA –  wywołana jest przez  pierwotniaka Trichomonas vaginalis; diagnostyka:

– bezpośrednie badanie mikroskopowe – wymaz z cewki moczowej (mężczyźni) oraz ze sklepienia pochwy lub szyjki macicy (kobiety). Najlepiej, gdy wymaz robiony jest minimum 4 godziny po ostatnim oddaniu moczu lub rano przed pierwszym oddaniem moczu. Przebieg badania :

  1. wymaz rozprasza się w kropli soli fizjologicznej i poszukuje żywych pierwotniaków – wyniki po kilku minutach.
  2. w przypadku trudności ze znalezieniem drobnoustrojów  hoduje się pierwotniaki przez 24-48 godzin w specjalnym roztworze i dopiero po tym czasie ocenia się ich ewentualną  obecność pod mikroskopem. Wynik po 24-48 godzinach.

KŁYKCINY KOŃCZYSTE – brodawki płciowe. Są to płaskie lub „kalafiorowate” twory występujące na błonach śluzowych (narządy płciowe, odbyt). Przyczyną tych objawów jest zakażenia wirusem brodawczaka (HPV – human papilloma virus). Zakażenie powstaje najczęściej na drodze kontaktu płciowego. Diagnostyka:

– wymaz + szczegółowe  badanie techniką PCR, pozwalające określić rodzaj wirusa: nisko- lub wysokoonkogenny.

Partnerzy