Poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
Jesteś tutaj: Działalność naukowa i edukacyjna > Działalność Naukowa

Działalność Naukowa

Badania kliniczne

Ultradźwięki
Łuszczyca
Trądzik
Mystic Alpa

Badania kliniczne oceniające skuteczność działania ultradźwięków LDM MED

Miejsce badania: Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej w Toruniu

Działaniu ultradźwięków LDM MED poddało się 36 osób. Użyto następujących programów dermatologicznych:
– ACNE PAPULOPUSTULOSA (trądzik grudkowo-krostkowy),
– ACNE COMEDONICA (trądzik zakórnikowy),
– ACNE SCARS (blizny potrądzikowe),
– HYPERTHROPIC SCARS/KELOIDS (blizny hipertroficzne/keloidy),
– PERIORAL DERMATITIS (okołoustne zapalenie skóry),
– ECZEMA (egzema),
– LUPUS ERYTHEMATOSUS;

oraz programów estetycznych:

– STRETCH MARKS (rozstępy),
– SKIN TIGHTENINIG FACE (ujędrnienie skóry twarzy),
– SKIN TIGHTENINIG BODY (ujędrnienie skóry ciała),
– SKIN REJUVENATION (odmłodzenie skóry),
– WRINKLES (zmarszczki)
– CELLULITE (cellulit).

Programy dermatologiczne – omówienie

7 osób cierpiących na trądzik grudkowo-krostkowy poddano terapii programem ACNE PAPULOPUSTULOSA. U 4 badanych po serii 6, 7, 7 i 17 zbiegów zaobserwowano zmniejszenie ilości zmian zapalnych i wykwitów ropnych. Szczególną poprawę uzyskano u chorego po 17 zabiegach. Pozostałe 3 osoby po 7, 8 i 13 zabiegach nie uzyskały poprawy stanu skóry. Należy tu zaznaczyć, iż u badanej poddanej terapii 13 zabiegów działano na powierzchnię skóry pleców co mogło mieć wpływ na brak pozytywnego efektu zabiegu z uwagi na większy obszar zabiegowy. U pozostałych chorych terapii poddano skórę twarzy.

Na 3 osoby z trądzikiem zaskórnikowym twarzy zadziałano programem ACNE COMEDONICA. U 2 chorych po serii 9 i 10 zabiegów nastąpiła poprawa struktury skóry (gładsza w dotyku i wyglądzie), jednak zabiegi nie wpłynęły na zmniejszenie ilości zaskórników. U 1 z pacjentów po 6 zabiegach stan skóry pozostał bez zmian.

1 osobę z bliznami potrądzikowymi poddano działaniu programu ACNE SCARS. Po 9 zabiegach nie stwierdzono żadnych zmian w dotyku i wyglądzie blizn.

Programem HYPERTHROPIC SCARS/KELOIDS podziałano na grupę 8 osób z bliznami przerostowymi różnego pochodzenia (pooparzeniowego, pourazowego, pozabiegowego). Przyczyny powstania keloidów nie miały wpływu na efekty działania ultradźwięków. U wszystkich pacjentów zaobserwowano zmiękczenie, a tym samym zwiększenie plastyczności bliznowców. Natomiast u 6 badanych po serii 7, 12, 13, 13, 16, 35 zabiegów nastąpiła zmiana kolorytu (zblednięcie) powierzchni keloidów oraz ich nieznaczne spłaszczenie. Wśród pacjentów, u których nie zaobserwowano zmian w kolorycie bliznowców, 1 z osób chodziła na zabiegi nieregularnie, co mogło wpłynąć na gorszy efekt oddziaływania ultradźwięków, pomimo przeprowadzenia serii 8 zabiegów. Drugi badany uczestniczył regularnie w 13 zabiegach.

2 osoby poddano terapii programem PERIORAL DERMATITIS, w tym jedna z nich cierpiała na trądzik różowaty a druga owrzodzenie ust. U badanej z trądzikiem różowatym po 6 zabiegach nastąpiło zmniejszenie powierzchni skóry chorobowo zmienionej. Pacjentka z owrzodzeniem ust, mimo serii 21 zabiegów, nie uzyskała żadnej poprawy.

Chorą na łuszczycę poddano działaniu programu ECZEMA. Wykonano serię 29 zabiegów, w trakcie nastąpiła widoczna poprawa, lecz ostateczny wynik leczenia nie przyniósł pozytywnych rezultatów, wygląd skóry powrócił do stanu wyjściowego.

Programem LUPUS ERYTHEMATOSUS podziałano na 3 osoby cierpiące na: ziarniaka obrączkowatego, łysienie plackowate, liszaj twardzinowy–zanikowy. U pierwszych dwóch osób po serii 9 i 10 zabiegów nie stwierdzono poprawy. Natomiast u chorej z liszajem twardzinowym-zanikowym po 7 zabiegach zaobserwowano znaczne zmniejszenie powierzchni skóry zmienionej chorobowo.

Programy dermatologiczne – podsumowanie

Biorąc pod uwagę łączną liczbę badanych poddanych terapii programami dermatologicznymi ultradźwięków LDM MED (25 osób) można zauważyć znaczną przewagę osób z poprawą (16 osób) (Rys.1).

wykres_ultradzwieki1

Programy estetyczne – omówienie

Na 2 osoby z rozstępami na ramionach zadziałano programem STRETCH MARKS. Uzyskano niewielką poprawę stanu skóry (minimalne rozjaśnienie rozstępów, wygładzenie skóry) po serii 8 i 9 zabiegów.

Program SKIN TIGHTENINIG FACE użyto do terapii skóry wokół oczu pacjentki po lifcie i pacjentki z obrzękami wokół oczu. Po serii odpowiednio 7 i 10 zabiegów nie uzyskano poprawy.

Programem SKIN TIGHTENINIG BODY podziałano na skórę ramion 1 osoby. Po 9 zabiegach w niewielkim stopniu nastąpiło ujędrnienie skóry.

2 osoby poddano działaniu programu SKIN REJUVENATION, zabiegi obejmowały powierzchnię skóry wokół oczu. Po serii 8 i 9 zabiegów zaobserwowano niewielką poprawę jędrności skóry oraz wygładzenie jej powierzchni.

Na skórę twarzy 1 badanej zadziałano programem WRINKLES. Po 10 zabiegach nastąpiło widoczne wygładzenie zmarszczek.

Terapii programem CELLULITE poddano 3 osoby. U dwóch z nich działano na zrosty poiniekcyjne, u jednej terapia pełniła rolę wspomagającą działanie antycellulitowe (okolicy pośladków) zabiegu ,,Endermologie’. U osób ze zrostami po serii 7 i 12 zabiegów nastąpiło częściowe rozbicie zrostów, zaś u badanej z cellulitem drugiego stopnia po 12 zabiegach nastąpiła nieznaczna poprawa stanu skóry.

Programy estetyczne – podsumowanie

Badani (11 osób) po serii zabiegów programami estetycznymi ultradźwiękami LDM MED w zdecydowanej większości (9 osób) uzyskali poprawę stanu skóry (Rys.2).

Rys. 2

wykres_ultradzwieki2
Wnioski

Efekty uzyskane terapią ultradźwiękami LDM MED wyraźnie wskazują na skuteczność ich działania. Jednakże nie są na tyle spektakularne, żeby mogły stanowić jedyną metodę. Niemniej jednak doskonale nadają się jako terapia skojarzona z innymi metodami leczenia (Rys.3).

Rys. 3

wykres_ultradzwieki3

Łuszczyca – badania kliniczne

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym charakterze. Z badań epidemiologicznych wynika, że najczęściej chorują przedstawiciele rasy białej, bardzo rzadko rasy czarnej, a praktycznie nie występuje ona u Eskimosów i Indian.
Najnowsza definicja łuszczycy brzmi:
„Łuszczyca jest to przewlekła, nawrotowa, zapalna, niezakaźna choroba skóry, w której stwierdza się zwiększoną proliferację keratynocytów. W części przypadków pewną role odgrywają predyspozycje genetyczne”. / 1 /

Na podstawie czynników genetycznych można wyodrębnić 2 typy łuszczycy:
TYP I (młodzieńczy): związany z dziedziczeniem autosomalnym, dominującym i charakteryzujący się obecnością antygenu zgodności tkankowej Cw 6.
TYP II (dorosłych) ujawnia się zwykle po 40 roku życia

tabela1

/2/

Bardzo ważny jest także związek występowania łuszczycy z układem HLA.

Związek ten wskazuje na ważną rolę w patogenezie tej choroby procesów:

1. immunologicznych
2. genetycznych (przynajmniej jeden z genów warunkujących występowanie łuszczycy jest związany z receptorami lub czynnością limfocytów oraz substancjami przez nie wytwarzanymi). / 3 /

Za rolą czynnika immunologicznego w pojawieniu się łuszczycy przemawiają różne obserwacje:

-wysiewy zmian podczas lecenia IL –2 oraz IFN z powodu innych chorób
– związek choroby z układem HLA
– występowanie pobudzonych limfocytów w skórze i krwi obwodowej
– dobra reakcja na leczenie immunomodulujące cyklosporyna A lub makrolidem FK 506
– występowanie łuszczycy u biorcy po przeszczepie szpiku kostnego od dawcy chorego na łuszczycę
– ustępowanie łuszczycy u chorego po przeszczepie szpiku osoby zdrowej
– wysiewy po chorobach zakaźnych
– obecność substancji chemotaktycznych w górnych warstwach naskórka.

Substancje te to:
a) C5a wyzwalane wskutek tworzenia się w warstwie rogowej kompleksów antygenów warstwy rogowej z naturalnymi konstytucjonalnymi autoprzeciwciałami
b) Metabolity kwasu arachidonowego: 5 – HETE, 12 –HETE oraz LTB4
c) Antygeny bakteryjne
d) Il-8 / 3 /

W rozważaniach o przyczynach pojawienia się, szczególnie pierwszego, wysiewu łuszczycy dużo miejsca poświęca się czynnikom infekcyjnym. Wysiewy drobnogrudkowej łuszczycy 10-14 dni po zakażeniu paciorkowcowym gardła wiązano intuicyjnie z działaniem białek bakteryjnych, jako obcych antygenów. Na podstawie najnowszych badań immunologicznych wiemy, że białka bakteryjne działają jako superantygeny. Do pobudzenia limfocytów dochodzi bez udziału miejsca wiążącego receptora dla swoistego antygenu. W przypadkach zakażeń paciorkowcowych i gronkowcowych u chorych na łuszczycę, pobudzenie limfocytów powoduje ich migrację do skóry, a wydzielane przez nie cytokiny IL – 2, TNF, TGF mogą prowokować u osób genetycznie predysponowanych proliferację keratynocytów i rozwój grudek łuszczycowych./ 3 /
Innymi czynnikami, które mogą wywołać stan zapalny, skutkujący powstaniem grudki łuszczycowej, są, poza czynnikami zakaźnymi, uszkodzenia mechaniczne tkanek oraz reakcje immunologiczne.

Dla pełnego zrozumienia etiopatogenezy łuszczycy, tym samym tworzenia efektywnych metod terapii, warto wspomnieć definicję łuszczycy światowej sławy dermatologa, prof. Ruszczaka:

„Łuszczyca jest chorobą całego organizmu, a u jej podłoża leżą genetycznie uwarunkowane zaburzenia mechanizmów obronnych, głównie w obrębie skóry. Wzrastająca liczba różnorodnych czynników wyzwalających proces łuszczycowy na skutek przekroczenia progu wydolności osłabionych mechanizmów obronnych ustroju, prowadzi do ujawnienia się zaostrzeń i nawrotów choroby ”. / 4 /

Biorąc pod uwagę definicję prof. Ruszczaka oraz współczesną wiedzę na temat funkcji układu immunologicznego, wydaje się logiczne, że podstawową grupą leków wśród których należy poszukiwać skutecznych leków przeciwłuszczycowych, są leki lub środki lecznicze o właściwościach immunomodulujących. Ostatnie lata przyniosły szereg dobrze udokumentowanych badań nad wykorzystaniem w leczeniu immunomodulujących właściwości substancji naturalnych. Obserwacje przeprowadzone na różnych poziomach technik badawczych (począwszy od obserwacji epidemiologicznych, poprzez badania kliniczne i doświadczenia wykonywane na komórkach w warunkach in vitro) usankcjonowały rolę olejów uzyskanych z ryb morskich w modulowaniu mechanizmów naturalnej odpowiedzi immunologicznej / 5 /.

CEL PRACY
Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine 570 na przebieg kliniczny łuszczycy.
Preparat BioMarine 570 zawiera olej z wątroby rekina o składzie: 120 mg skwalenu, 120 mg alkoksyglicerolii, 25 mg kwasów tłuszczowych omega-3, 50 j. m. witaminy A i 5 j. m. witaminy D.

MATERIAŁ I METODY
W badaniu wzięło udział 25 osób: 11 kobiet i 8 mężczyzn w wieku 19-55 lat.
Do grupy badanej zakwalifikowano osoby które były przez ostanie dwa lata pod opieką lekarza prowadzącego badanie. Taki dobór pacjentów umożliwiał większą obiektywizację oceny wyników stosowania preparatu BioMarine na obraz kliniczny choroby. Pacjentów podzielono na dwie grupy: Typ I (młodzieńczy) – 14osób i Typ II (dorosłych) – 11 osób.
Preparat był przyjmowany w dawce 4 kapsułki 3 razy dziennie przez okres czterech miesięcy.
W leczeniu ogólnym i miejscowym utrzymano dotychczasowe leczenie, ewentualnie zastępując aktywne preparaty zewnętrzne preparatami obojętnymi (wazelina, preparaty zawierające mocznik w stężeniu do 3%).

tabela2

 

OCENA KLINICZNA
Poprawę stanu klinicznego uzyskano u 76% pacjentów. Wszyscy pacjenci podkreślali poprawę ogólnego stanu zdrowia (normalizacja ciśnienia tętniczego, normalizacja poziomu glukozy w przypadku cukrzycy typu 2 , ustąpienie świądu).
Najlepsze efekty uzyskano u pacjentów, u których czynnikiem prowokującym wysiew łuszczycy lub jej zaostrzenie była infekcja (angina, infekcja wirusowa).

DYSKUSJA
Preparaty uzyskane na bazie wyciągu z wątroby rekina zawierają takie związki jak: skwalen, alkiloglicerole, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) omega-3, witaminy A i D. Dieta bogata w kwasy omega-3 powoduje spadek poziomu kwasu arachidonowego oraz wzrost poziomu kwasów eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego. Obniża to z kolei produkcję eikonozaidów prozapalnych (PGE2 i LT4) i zwiększa ilość produktów przemiany kwasu eikozapentaenowego (PGE3 i LTA5), które mają kilkakrotnie mniejszą aktywność biologiczną niż ich analogi, syntetyzowane z kwasu arachidonowego. Ponadto EPA i DHA na drodze kompetycyjnej hamują konwersję kwasu arachidonowego do prostaglandyn. Inni autorzy sugerują, iż efekt ten dodatkowo jest potęgowany przez ograniczenie syntezy cytokin prozapalnych (IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-?), przy nieznacznym wpływie na cytokiny ograniczające proces zapalny (IL-10). Dzięki tym właściwościom dieta bogata w kwasy szeregu omega-3 wpływa na drodze naturalnej na ograniczenie przewlekłych procesów zapalnych / 5 /. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem do terapii olejów z ryb jest fakt , że nie wywołują one objawów niepożądanych. Pozwalają organizmowi na uruchomienie własnych mechanizmów regulujących reakcje odporności, a w szczególności mechanizmów naturalnej (wrodzonej) odpowiedzi immunologicznej /6/.
Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że związki WKT omega-3 i alkiloglicerole powodowały lepszą eliminację bakterii E.coli poprzez zwiększenie właściwości fagocytarnych neutrofili, makrofagów płuc (komórek Kupfera) przy jednoczesnym ograniczeniu intensywności procesu zapalnego w porównaniu z preparatami oleju sojowego (WKT omega-6). Badania te jednoznacznie sugerują możliwość wykorzystania olejów otrzymywanych z wątroby ryb morskich w zwalczaniu infekcji bakteryjnych. / 6 /

Podsumowując: dieta bogata w kwasy tłuszczowe szeregu omega 3, skwalen, alkiloglicerole może służyć w przebiegu leczenia łuszczycy jako narzędzie silnie wspomagające obronę organizmu przed zakażeniem bakteryjnym, z jednoczesnym ograniczeniem przewlekłych procesów zapalnych.

Termin badania: 2001 rok
Autor badania: Artur Markowski

PIŚMIENNICTWO

1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego:
Zasady Postępowania w łuszczycy. Consensus PTD. Przegl. Derm. 200 , 6 (87) , str. 465-471.
2. Kaszuba A. ,Schwartz R. ,Seneczko F. „Rozpoznawanie, postaci kliniczne i leczenie łuszczycy”
Nowa Klinika vol 8 no 8. str. 762-768, 2001 r.
3. Gliński W. „Etiopatogeneza łuszczycy . Medipress vol 4, no 3, str.19-24, 1999r.
4. Ruszczak Z., Bednarowicz G., Prószyńska-Kuczyńska W.:
„Rola ogniskowego zakażenia w patogenezie łuszczycy. Przegl. Derm. 1969, 56 (1), 15
5.Lewkowicz P., Lewkowicz N., Tchórzewski H.
Immunomodulujące właściwości preparatu z wątroby rekina. Problemy Ter Mon.2001, 12, 189
6. Lewkowicz, N. Lewkowicz, M. Banasik, H. Tchórzewski:
„Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych kwasów omega 3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych – modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności”

Badania kliniczne oceniające skuteczność niebieskiego i czerwonego światła w leczeniu trądziku.

Miejsce badania: Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej w Toruniu

W badaniu wzięły udział 22 osoby z objawami trądziku pospolitego, w tym 8 mężczyzn i 14 kobiet w wieku od 14 do 38 lat, o II lub III fototypie skóry. U każdego chorego określono nasilenie zmian trądzikowych, stosując skalę zaproponowaną przez Cunlieffe’a i Burke’a. W związku z czym w badanej grupie współczynnik zmian trądzikowych rozkładał się następująco (Rys.1):
– 2 osoby – 0,25; w tym 2 kobiety, 0 mężczyzn,
– 2 osoby – 0,5; w tym 2 kobiety, 0 mężczyzn,
– 7 osób – 0,75; w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,
– 8 osób – 1-1,5; w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn,
– 3 osoby – 2>; w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn

rys. 1.

rys1_tradzik

Warunkiem przystąpienia do leczenia było odstawienie przez badanych antybiotyków. Pacjentów poddano terapii fotodynamicznej urządzeniem ENERGIST Ultarplus Variable Pulse Light system, głowicą o długości fali 415nm. W zależności od miejsca występowania zmian skórnych, naświetlano twarz, plecy lub dekolt. Leczenie obejmowało 6 zabiegów. W tym: pierwszy zabieg – w 1. tygodniu, drugi – w 2. tygodniu, trzeci – w 4. tygodniu, czwarty – w 6. tygodniu, piąty – w 8. tygodniu, szósty – w 10. tygodniu. Minimalna wartość gęstości energii stosowana w zabiegach wynosiła 15J/cm², a maksymalna 25J/ cm². Dawkę zwiększano w miarę postępowania terapii do granic wytrzymałości pacjenta na ból. Podczas badania wstępnego oraz po czwartym zabiegu pacjentów fotografowano w celu oceny ewentualnych zmian wyglądu skóry. Jako kryterium podstawowej skuteczności przyjęto zmniejszenie ilości zmian, zaś za kryterium drugorzędowe – poprawę struktury skóry, poprawę ogólnego wyglądu i wyobrażenia o sobie. Natomiast kryterium trzeciorzędnej skuteczności było zadowolenie pacjenta oraz dopasowanie kandydata.

Do oceny bezpieczeństwa zabiegu wzięto pod uwagę:
– objawy miejscowe: rumień, obrzęk, nadżerki, krwawienie, martwica
– niepożądane efekty: dyskomfort podczas naświetlania, poparzenie, przykry zapach – oceniane w 4-stopniowej skali

Uzyskane rezultaty to redukcja wykwitów ropnych na skórze oraz zmniejszenie rumienia u 16 osób, stanowiących ponad 70% badanej grupy (Rys.2). Ponadto 100% chorych zaobserwowało obniżoną czynność gruczołów łojowych objawiającą się rzadszym przetłuszczaniem skóry twarzy, poprawiającą ogólny wygląd skóry i wyobrażenie o sobie.

rys. 2.

rys2_tradzik

Nie wszyscy pacjenci uczestniczyli w pełnej serii zabiegów. 2 osoby opuściły dwa zabiegi, 2 osoby jeden zabieg. Przy czym osoby z większą absencją miały zauważalną poprawę wyglądu skóry, osoby nieobecne tylko na jednym zabiegu sklasyfikowane zostały wg skali Cunlieffe’a i Burke’a na poziomie tego samego współczynnika, co przed przystąpieniem do leczenia.
W grupie badanych poddanej pełnej serii 6 zabiegów po leczeniu uzyskano następujące efekty: 14 osób widoczna poprawa jakości skóry, 4 osoby bez zmian wg skali Cunlieffe’a i Burke’a (Rys.3).

rys. 3.

rys3_tradzik

Podczas całej serii naświetlań u pacjentów nie odnotowano objawów miejscowych w postaci obrzęku, nadżerki, krwawienia czy martwicy. U dwojga badanych nie występował rumień, pozostali reagowali tylko w tracie trwania i kilka minut po zabiegu.
Dyskomfort podczas trwania zabiegów zgłosili wszyscy pacjenci. W 4-stopniowej skali, gdzie 0 oznaczało jego brak, a 3 maksymalne odczucie, sześć osób oceniło jako 1, siedem osób pomiędzy 1 i 2, sześć osób jako 2, dwie osoby między 2 i 3, jedna osoba na 3 (rys.4). Poczucie dyskomfortu zależne było od wysokości dawki naświetlania (wraz z jej wzrostem rosło odczucie bólu) oraz od wrażliwości skóry w danym dniu.

rys. 4.

rys4_tradzik

Z innych, niepożądanych efektów, poza dyskomfortem, jeden chory odczuwał przykry zapach w czasie zabiegu, sklasyfikowany w wyżej wymienionej 4-stopniowej skali na 1.
Podsumowując wyniki badań można z pewnością stwierdzić, że urządzenie ENERGIST Ultarplus Variable Pulse Light system z głowicą 415nm skutecznie wpływa na redukcję zmian zapalnych i ropnych trądziku pospolitego oraz w znacznym stopniu obniża czynność gruczołów łojowych, objawiającą się rzadszym tłuszczeniem skóry. Nie ma natomiast wpływu na zmiany grudkowe. Jeśli trądzik jest podatny na działanie terapii fotodynamicznej, efekty są widoczne już po czwartym zabiegu.
Metoda ta jest w 100% bezpieczna dla pacjenta, jednakże bardzo niekomfortowa w odczuciach towarzyszących zabiegowi.

Autorzy badania:
Kinga Wasilewska
Małgorzata Gumińska
Artur Markowski

PREPARATY KOSMETYCZNE
NA BAZIE PYŁU WULKANICZNEGO

 

MASECZKI KOSMETYCZNE Z SERII dr ARTUR

 

TRĄDZIK

Trądzik jest bardzo rozpowszechnioną chorobą skóry. Z obserwacji lekarzy dermatologów wynika, że w pewnych okresach życia u każdego z nas pojawia się mniejsza lub większa ilość charakterystycznych dla trądziku zmian skórnych: zaskórników, grudek, krost. U około 75% osób wystarczy leczenie miejscowe preparatami zewnętrznymi.
Czynniki, które bezpośrednio wpływają na przebieg trądziku to :

1) ANDROGENY
Androgeny są to hormony tzw. męskie. Ich ilość wzrasta w znacznym stopniu w okresie dojrzewania. Mają one negatywną właściwość stymulowania gruczołów łojowych do nadmiernej produkcji sebum (łoju). Pobudzone przez androgeny gruczoły łojowe nie dość, że produkują więcej sebum, to jeszcze o niepełnym składzie, co przyczynia się do wielu niekorzystnych zjawisk na powierzchni skóry. Z powodu nadmiernej aktywności dochodzi także do znacznego powiększenia samych gruczołów łojowych.
Gdyby klasyczny przebieg trądziku kończył się tylko na wyżej opisanych zjawiskach, nie było by jeszcze problemu. Niestety u większości młodych ludzi dochodzi do pogłębiania procesów zapalnych w skórze.

2) ZACZOPOWANIE UJŚCIA GRUCZOŁU ŁOJOWEGO. Powodem tego niekorzystnego zjawiska jest nadmierne rogowacenie naskórka wokół mieszka włosowego. Cóż to oznacza dla naszej skóry? Oznacza to, że nadmiernie przepełniony łojem gruczoł nie może się opróżnić, ponieważ na przeszkodzie stoi rogowy czop zatykający ujście na powierzchni skóry. Niestety nie jest to jeszcze koniec problemów. Tak „rozdęty” gruczoł podatny jest na zasiedlanie specyficznymi, beztlenowymi bakteriami. To dodatkowe zakażenie bakteryjne jest kolejnym czynnikiem powodującym cięższy i przewlekły przebieg trądziku.

3) Bakterie, które pogarszają przebieg trądziku to PROPIONIBACTERIUM ACNES. Mają one zdolność rozkładania łoju. Powstałe po jego rozłożeniu wolne kwasy tłuszczowe silnie podrażniają okolice gruczołu łojowego. W konsekwencji pojawia się na powierzchni skóry stan zapalny (rumień, pieczenie, grudki, krosty, torbiele).

Zjawiska te składają się na powstanie klasycznego przysłowiowego „PRYSZCZA”.

Posiadając wiedzę dotyczącą przyczyn i powstawania poszczególnych faz zmian skórnych w przebiegu trądziku, opracowany został kosmetyk, który przeciwdziała tym wszystkim niekorzystnym zjawiskom. Występuje on w formie maseczki.
Stosowana na powierzchnię skóry maseczka powoduje:
I. Zmniejszenie nadmiernej czynności gruczołów łojowych
II. Ogranicza tworzenie czopów rogowych, które blokują odpływ łoju
III. Zmniejsza stan zapalny
IV. Dokładnie oczyszcza powierzchnię skóry z martwych komórek naskórka i łoju
V. Działa przeciwbakteryjnie
Od kilku dziesięcioleci w medycynie i kosmetyce wykorzystuje się coraz więcej produktów naturalnych. Jednym z takich produktów jest pył wulkaniczny MYSTIC ALPA. MYSTIC ALPA pochodzi z kolumbijskiej części Andów. Indianie, którzy zamieszkują wulkaniczne tereny Ameryki Południowej stosują kąpiele w pyle wulkanicznym ze względów estetycznych i zdrowotnych.

Pył wulkaniczny pozyskiwany z Kolumbii ma unikalny skład. Znajdują się w nim niespotykane w innych preparatach proporcje pierwiastków – uznanych od dawna za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry, szczególnie pochodne krzemu. Poza krzemem pył wulkaniczny bogaty jest w liczne mikroelementy m. in. żelazo, mangan, potas, sód, chlor, magnez, wapń, siarkę. Zawarte w nim jony chloru i sodu poprawiają w znaczny sposób ukrwienie skóry dzięki temu przyspieszają eliminację szkodliwych produktów przemiany materii oraz innych toksyn, które deponowane są w skórze.
W prowadzonym przeze mnie w Toruniu kompleksie dermatologiczno – kosmetologicznym Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej, stosujemy pył wulkaniczny Mystic Alpa w kuracjach pielęgnacyjno-leczniczych. Od roku 1996 wykonaliśmy ponad 3500 aplikacji czystym pyłem. Bardzo dobre efekty sebostatyczne i przeciwzapalne preparatu skłoniły mnie do opracowania, we współpracy z kosmetologami, kosmetyku w formie wieloskładnikowych maseczek. Opracowując ilościowy i jakościowy skład, kierowaliśmy się przede wszystkim fizjologią skóry. Dlatego produkt finalny jest:
– maksymalnie biozgodny
– dzięki biozgodności z naszym naskórkiem i skórą przywraca i utrzymuje równowagę biologiczną

Innym, bardzo istotnym elementem, który braliśmy pod uwagę w trakcie opracowania składu, są dwa aspekty wynikające z praktyki kosmetycznej. Pierwszy z nich to satysfakcja klienta z szybkiego efektu działania kosmetyku. Drugi to satysfakcja osoby wykonującej i polecającej dany preparat, w tym przypadku kosmetyczek i lekarzy dermatologów.
Po wykonaniu kilkuset aplikacji maseczkami zawierającymi pył wulkaniczny wzbogacony kwasem mlekowym, wit A, E, koenzymem Q10 oraz olejkiem drzewa herbacianego i wykonaniu obiektywnej oceny efektywności działania, ustaliliśmy podstawowe wskazania do stosowania maseczek:

  • Trądzik zaskórnikowy
  • Trądzik grudkowo-krostkowy o miernym i średnim nasileniu
  • Łojotokowe zapalenie skóry
  • Pielęgnacja skór ze skłonnością do zanieczyszczeń
  • Pielęgnacja skór uszkodzonych przez promienie ultrafioletowe (słońce, solaria)
  • Skóra tłusta

Niewystępowanie działań ubocznych lub w niewielkim odsetku przemijających, lekkich podrażnień skóry (charakterystycznych dla tego rodzaju preparatów) uważamy, że maseczki mogą być stosowane do celów pielęgnacyjnych dla każdego typu skóry.

W każdym z 4 rodzajów maseczek są dwa podstawowe składniki:
1) Pył wulkaniczny
2) Kwas mlekowy w stężeniu 5% i 10%

Mechanizm działania podstawowych składników:

PYŁ WULKANICZNY
Skład: związki krzemu, żelaza, wapnia, potasu, sodu stabilizowane popiołem wulkanicznym.

MECHANIZM DZIAŁANIA
Największa efektywność pyłu związana jest z zawartością związków krzemu. Na powierzchni skóry tworzy specyficzną porowatą warstwę, która silnie pochłania wszystkie produkty przemiany materii oraz łój. Powierzchnia tej porowatej masy jest ogromna – jeden gram ma powierzchnię ok. 1 hektara! Pochłonięty łój i pozostałości przemiany materii są łatwiej rozkładane i usuwane z powierzchni skóry. Tak dokładnie oczyszczona skóra zwiększa pochłanianie tlenu o kilka procent. Powoduje to jakościowo lepszą funkcję naskórka, skóry i tkanki podskórnej. Wydajniejsza praca komórek spowalnia procesy przedwczesnego starzenia skóry.

PODSUMOWUJĄC, pył wulkaniczny ma działanie:
1) oczyszczające
2) przeciwzapalne
3) antybakteryjne
4) regeneracyjne

EFEKTY DZIAŁANIA
1) głębokie oczyszczenie skóry
2) regulacja wilgotności skóry
3) aktywacja oddychania tkankowego na poziomie komórkowym
4) poprawa ukrwienia
5) poprawa napięcia skóry

KWAS MLEKOWY
Należy do dużej grupy Alfa Hydroksy Kwasów /AHA/. Niezaprzeczalnym atutem stosowania kwasu mlekowego w preparatach kosmetycznych jest jego biozgodniość. Kwas mlekowy jest naturalnym produktem przemian biochemicznych, zachodzących w naszych organizmach.

MECHANIZM DZIAŁANIA
Stosowany na powierzchnię skóry działa jako:
– promotor (ułatwia wchłanianie innych aktywnych substancji zawartych w kosmetyku)
– rozpuszcza spoiwo między komórkami warstwy rogowej
– normalizuje procesy złuszczania komórek stratum corneum
– zwiększa plastyczność naskórka

EFEKTY DZIAŁANIA
– wygładzenie naskórka
– poprawa nawilżenia
– ustąpienie objawów zmęczenia
– spłycenie rozszerzonych porów
– likwidacja przebarwień naskórkowych oraz zmniejszenie przebarwień skórno-naskórkowych. Efekt rozjaśnienia i „rozświetlenia” skóry

Do tak skomponowanego i już skutecznie działającego podłoża dodane zostały składniki czyniące maseczki jeszcze bardziej efektywnymi. Dodatkowe składniki umożliwiają dobór odpowiedniej maseczki do Indywidualnych potrzeb określonego typu skóry.

MASECZKA Z LUKRECJĄ I PRZYMIOTNEM KANADYJSKIM

Lukrecja gładka
Podstawowe biologicznie aktywne składniki lukrecji to:
– saponiny; najważniejszą z saponin jest kwas glicyrryzynowy. Kwas glicyrryzynowy jest związkiem powierzchniowo czynnym, dzięki czemu bardzo silnie usprawnia oczyszczanie powierzchni skóry
– kwas beta glicyretowy jest pochodną kwasu glicyrryzynowego. Aktywność biologiczną zawdzięcza swojej budowie, która jest zbliżona do hormonów kory nadnerczy, dzięki czemu hamuje reakcje zapalne, m.in. alergiczne, zależne od histaminy. Efektem działania na powierzchni skóry jest zmniejszenie podrażnienia oraz zmian rumieniowych
– flawonoidy – neutralizują wolne rodniki, zapobiegając tym samym stanom zapalnym. Część flawonoidów zawartych w wyciągach z lukrecji to izoflawonoidy, popularnie zwane fitoestrogenami. Fitoestrogeny powodują hamowanie czynników odpowiedzialnych za powstawanie i utrwalanie stanu zapalnego oraz działają ochronnie na gruczoł łojowy, hamując negatywny wpływ pochodnych androgenowych (DwuHydroksyTestosteronu DHT). Izoflawonoidy wykazują także działanie przeciwbakteryjne.

Przymiotno kanadyjskie
Zioło to pochodzi z Ameryki Północnej. Ma przede wszystkim działanie przeciwzapalne oraz regulujące czynność gruczołów łojowych.

Biorąc pod uwagę ww. mechanizmy działania maseczka tego typu jest przeznaczona przede wszystkim do cery łojotokowej z tendencją do zanieczyszczeń oraz do każdego typu skóry trądzikowej.

MASECZKA Z OLEJKIEM DRZEWA HERBACIANYM

Olejek herbaciany
Najważniejsze składniki olejku z drzewa herbacianego to: terpinen-4-ol, gamma-terpinen, alfa- terpinen i 1,8-cyneol.
Związki te odpowiedzialne są za działanie bakteriostatyczne oraz neutralizujecie wolne rodniki.

Maseczka zawierająca olejek herbaciany wskazana jest przede wszystkim dla osób z trądzikiem krostkowym i grudkowo-krostkowym.

MASECZKA Z WITAMINAMI – A i E

WITAMINA A
Zawarta w maseczce z pyłem wulkanicznym witamina A jest w formie palmitynianu.

Mechanizm działania :
– przyspiesza złuszczanie martwych komórek naskórka
– zmniejsza utratę wody przez skórę
– hamuje nadmierny łojotok
– neutralizuje wolne rodniki
Sumą działania jest poprawa nawilżenia skóry, zdecydowana poprawa jej elastyczności i gładkości.

WITAMINA E
Witaminę E przyjęło się określać „witaminą młodości”. Nazwę tę zawdzięcza swoim niepowtarzalnym właściwościom. Chroni wszystkie struktury zwierające lipidy (tłuszcze) przed uszkodzeniami wolnorodnikowymi. Dzięki hamowaniu procesów degeneracyjnych spowalnia procesy starzenia.
Wit. E ma bardzo silne powinowactwo do lipidów naskórka. Po nałożeniu na skórę, już po 6 godzinach można stwierdzić jej obecność w naczyniach krwionośnych w obrębie brodawek skórnych.

Mechanizm działania:
– neutralizuje wolne rodniki
– odżywia skórę
– ogranicza parowanie wody przez naskórek
– poprawia mikrocyrkulację krwi w skórze
– przyspiesza gojenie ran
– działa przeciwzapalnie

Podstawowe wskazania do stosowania tego typu maseczki to skóra dojrzała, narażona na uszkodzenia posłoneczne.

MASECZKA Z KOENZYMEM Q 10

Koenzym Q
Koenzym Q10 (ubichinon) przenika martwą warstwę rogową (stratum corneum), penetrując do warstw żywych naskórka i skóry właściwej.

Mechanizm działania:
– po aplikacji na powierzchnię skóry zmniejsza ilość reakcji utleniania (działa przeciw wolnym rodnikom). Fakt ten ma niebagatelne znaczenie w wykorzystaniu ubichinonu w hamowaniu procesów przedwczesnego starzenia skóry
– hamuje aktywność enzymu rozkładającego kolagen – kalogenazy, dzięki czemu zwiększa procesy naprawcze
– zwiększa ilość kwasu hialuronowego w skórze, tym samym pozytywnie wpływa na nawilżenie skóry.

Ten rodzaj maseczki może być polecany i stosowany do każdego typu skóry.

Autor badania:
Artur Markowski

Partnerzy