Poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
Jesteś tutaj: Diagnostyka > Badanie STRD

Badanie STRD

Badanie STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna)

Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna  jest metodą, która umożliwia analizę stanu psychoemocjonalnego człowieka. Zaburzenia stanu psychoemocjonalnego potocznie nazywamy stresem.

Stres rozpoczyna się w tych miejscach ciała, gdzie ma miejsce zaburzenie przepływu energii. Jeżeli zmiany te są przewlekłe, to ujawniają się pod postacią zmian cieplnych ciała człowieka. Zastosowanie Skaningowej Diagnostyki Termoregulacyjnej pozwala na wczesne wprowadzenie skutecznej ochrony przed niszczącym wpływem stresu. Stres objawia się nadmiernym spadkiem lub wzrostem temperatury ciała. Zmiany temperatury odzwierciedlają stan energii organizmu ludzkiego. Metoda  umożliwia śledzenie w sposób powtarzalny zmian energii człowieka w odpowiedzi na bodziec stresowy.

Jak wygląda badanie? 

Metoda polega na bezdotykowym pomiarze, czujnikiem podczerwieni (ThermoScanner BC) ciała człowieka, które jest poddane bodźcowi stresowemu, jakim jest w tym przypadku, ochłodzenie ciała, co osiąga się przez rozebranie badanego do połowy.

Urządzenie  posiada certyfikat medycznego urządzenia diagnostycznego. Skaner analizuje kilka tysięcy punktów zebranych z powierzchni ciała. Klinicznie potwierdzono powtarzalność wyników badania.
Dokonywane są trzy kolejne pomiary w ustalonym porządku i czasie. Pomiar trwa zaledwie kilka minut. Badanie jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne, bezpieczne również dla dzieci czy kobiet w ciąży.  

Dlaczego warto wykonać badanie STRD?

- jest doskonałym uzupełnieniem standardowej diagnostyki medycznej, a więc badań, które opisują stan organizmu poprzez pryzmat norm anatomicznych czy też chemicznych. Nie są one natomiast w stanie wykryć zaburzeń z punktu widzenia wpływu stresu na organizm, na tzw. poziomie energetycznym. I to właśnie umożliwia analiza STRD. Metoda pomaga więc znaleźć przyczynę  choroby ,określić typ psychometaboliczny pacjenta oraz umożliwia dobór spersonalizowanej terapii

- ponadto metoda pozwala na monitorowanie skuteczności zastosowanych metod terapii, odżywiania. Badanie kontrolne po kilku, kilkunastu tygodniach stosowania zaleceń upewnia nas o właściwym kierunku terapii

- jest metodą dla osób ,które dbają o swoje zdrowie i poddają się profilaktyce. Wynik badania pokazuje bowiem w jaki sposób postępować w życiu by zachować zdrowie i dobre samopoczucie.
 

Mówimy tu o spersonalizowanych: 
                          - sposobie odżywiania
                          - ukierunkowanej suplementacji
                          - właściwych rodzajach aktywności fizycznej
                          - właściwych kierunkach równoważenia
                          - psychoprofilaktyce

 Dzięki badaniu możemy określić:
• ogólny stan zdrowia (w ujęciu statystycznym)
• poziom stresu w organizmie
• stan energetyczny organizmu, czyli zdolność do pokonania choroby.
• stopień zakwaszenia organizmu /krwi i tkanek/
• profil temperatury ( temperatura podstawowa, wskaźnik regulacji temperatury)
• stan mikrokrążenia poszczególnych stref w  organizmie
• stan funkcjonalny(energetyczny) badanych narządów,układów(osłabienie,wyczerpanie,niestabilność,hyperaktywność czy tzw.blokady/)


 Czas badania:  40 - 60 minut
 

 Cena badania:  150 zł
 

Badanie wykonuje: Joanna Binkowska/ Dorota Markowska

 

Diagnoza oraz omówienie/interpretacja: Dorota Markowska
 

 Czas wizyty: 90 - 120 minut
 

 Cena wizyty: 150 zł

Partnerzy